1. Anasayfa
  2. Maldivler Gezi Rehberi
  3. Maldivler Ekonomisi

Maldivler Ekonomisi

folder_openMaldivler Gezi Rehberi
comment2 Yorum

Turizm ve balıkçılık, Maldiv ekonomisinin iki temel bileşenidir. Gemicilik, bankacılık ve taşımacılık da hatırı sayılır bir hızla büyümektedir.

Maldivler Ekonomisi

Maldivler tarihsel olarak temelde balıkçılık, belirli bir ölçüde de tarıma dayalı bir ekonomiye sahipken, 1970’li yıllarda turizm sektörü tırmanışa geçmiş, turizm ve bağlı sektörler ekonominin lokomotifi olmuştur. Bununla birlikte toplam talebin önemli kısmının turizm gelirlerine bağımlı olması, ülke ekonomisini küresel krizlerin olumsuz etkisine açık ve dolayısıyla kırılgan hale getirmektedir. Nitekim 2009’un ilk 7 ayında turist girişlerinin %10 oranında azalması, ülke ekonomisini önemli ölçüde etkilemiştir. 2010 yılında ise turizm gelirinin arttığı, ülke ekonomisinin rahatladığı görülmektedir.

Ülke ekonomisi için vazgeçilmez kabul edilen turizm ve balıkçılık sektörlerinin denize ve su kaynaklarına bağlı olması nedeniyle Maldivler, küresel ısınma ve denizlerin seviyesinin yükselmesi konularında çok duyarlıdır. Diğer taraftan, küçüklüğü ve diğer kara parçalarına nisbi uzaklığı nedeniyle neredeyse tüm tüketim, ara ve sermaye mallarını ithal etmek zorundadır.

Maldivler Para Birimi

Maldivler’in para birimi Rufiya’nın değeri, 1994-2001 yıllarında hiç değişmemiş ve 1 ABD Doları=11.77 Rufiya olarak belirlenen resmi kurdan işlem görmüştür. (1 Rufiya = 47 kuruş)
Halihazırda Rufiya’nın değeri, günlük arz-talep dengelerine göre Maldivler Para İdaresi tarafından belirlenmekte olup, son bir kaç yıldır 1 ABD Doları ortalama 12.8 Rufiya’dan işlem görmektedir. Kur mümkün olduğunca sabit tutulmakta, zaman zaman çok küçük değişiklikler yapılabilmektedir. Maldivlerde para birimi kodu MVR ile simgelen dirilir. Maldivlerde mali yıl Takvim yılı olarak kabul edilir.

Ülkede 1990’lı yıllarda yapılan yatırımların sonucu altyapı gelişmiştir. Bu çerçevede meskun 198 adanın neredeyse tamamına elektrik verilmekte olup, telekomünikasyon hizmetleri tüm adalara yayılmıştır. Internet ve mobil telefon hizmetleri sağlayıcısı Maldivler ‘in Dhiraagu şirketi, İngiliz ve Fransız şirketleriyle girdiği ortak yatırımlar sayesinde tüm ülkeye hizmet verecek hale getirilmiştir.

Maldivler Turizm Sektörü

Maldivler’in gerçekleştirdiği ve esasen turizme dayalı başarılı ekonomik ilerlemeye ve bölgesinde kişi başına düşen en büyük gelire sahip olmasına rağmen, fakirlik sorunları da bulunmaktadır. Merkeze uzak atollerde (ada grupları) yaşayan halkın düşük yaşam koşulları, adalarda altyapı ve ulaşımın yüksek maliyeti, üretimin sınırlılığı ve buna bağlı olarak ihracatın daralması bu sorunlar arasındadır.

Dünyanın tüm büyük kara parçalarına uzak bu adalar ülkesinde hemen her şey İthalat yoluyla sağlandığından, yerel halk büyük bir sıkıntı çekmektedir. Maldivlerde en yaygın olan iş balıkçılıktır. Maldivlerde 1991’de 81 bin ton balık ve deniz ürünü avlanmıştır.Balıkların bir kısmı kurutularak ve tütsülenerek ihraç edilir. Tarıma elverişli arazisinin azlığı dolayısıyla bu alanda çalışanlar çok fazla değildir. Bazı yerlerde darı, hint yer elması, tapyoka adında tedavide kullanılan bir bitki ve çeşitli sebzeler yetiştirilmektedir. Adalarda çok sayıda Hindistan cevizi, muz ağaçları ve bir miktar ekmek ağacı vardır. 1992’de 10 bin ton meyve, 30 bin ton sebze üretilmiştir. Tarımdan elde edilen gelirlerin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı % 24’tür. Halkın yaklaşık % 50’si tarım ve balıkçılıkla uğraşmaktadır.

Maldivler Gayri Safi Milli Hâsıla ve Ekonomisi

Maldivler ‘in gayri safi milli hasılası 110 milyon 400 bin dolardır. (Yıllık safi artış % 10,2) Yani kişi başına düşen milli gelir 460 dolardır. Gayri Safi Yurt içi hâsıla oranı içinde satınalma gücü paritesi – 1.25 milyar $ (2002 verileri).Gayri safi yurt içi hâsıla oranı içinde reel büyüme %-3,6 (2005 verileri).Gayri safi yurt içi hâsıla içinde tarımla uğrasan oran sayısı %20’dir.Maldivlerde gelişmiş endüstri oranı %18’dir.Maldivlerde hizmet sektöründe olan nüfus oranı ise %62’dir. (2000 verileri).Maldivlerin enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında) %6’dır. (2005 verileri).İş gücü oranı 88,000’dir. (2000).

Maldivler Endüstrisi

Endüstri’den bahsedersek balık ürünleri, turizm, gemi ve yat yapımı, hindistancevizi ürünleri, giyim eşyaları, hasır, halat, el sanatları, mercan ve kum madenciliği. Maldivlerde endüstrinin büyüme oranı %-0,9 oranındadır (2004 verileri).Elektrik üretimi olarak Maldivler 149,9 milyon kW’tır. (2004).Elektrik tüketimi olarak Maldivler 139,4 milyon kW’tır (2004).Maldivlerde elektrik ihracatı yoktur. (0 kWh 2004).Maldivlerde elektrik ithalatıda yoktur (0 kWh (2004).Maldivlerde üretilen tarım ürünleri olarak hindistancevizi, mısır, patates, balık. Maldivler adalarının ihracat oranı 123 milyon $ ‘dır.(2004 verileri).Maldivlerin ihracat ürünleri balık, giyim eşyaları vb. ürünlerdir. Maldivlerin ihracat ortakları arasında ABD, İngiltere, Sri Lanka, Japonya bulunmaktadır. İthalat oranın kapladığı rakam ise 567 milyon $’dır.(2004 verileri)

Maldivlerin ithalat ürünleri arasında tüketim malları, yatırım malları, petrol ürünleri, ithalat ortakları ülkeleri arasında ise Singapur, Hindistan, Sri Lanka, Japonya, Kanada bulunmaktadır. Maldivlerin dış borç tutarı ise 304 milyon $ (2004 verileri) olduğu bilinmektedir.

, ,Bunlarda ilginizi çekebilir

2 Yorum. Yeni Yorum

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü